top of page

Tietosuojaseloste

Laadittu 23.4.2018 (päivitetty 8.1.2019)

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Riikka Lilja Photography

Y-tunnus 2858469-3

riikka@riikkalilja.fi

 2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riikka Lilja-Niemi

riikka@riikkalilja.fi

+358 414490655

3 Rekisterin nimi

Riikka Lilja Photography:n asiakas- ja laskutusrekisteri

4 Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Sivustolla käyneistä ei kerätä tietoja, joiden perusteella voitaisiin yksittäinen käyttäjä tunnistaa. Verkkosivustolla voi olla käytössä Google Analytics, jonka avulla kerätään tilastollista tietoa sivuston kokonaiskävijämäärästä tai muita vastaavanlaisia tietoja.

Sivuston yhteydenottolomakkeen kautta voi lähettää esimerkiksi yhteydenotto- tai tarjouspyynnön tai muun vastaavan viestin. Lähetettävään viestiin tulee lähettäjän liittää omat yhteystiedot (nimi, sähköposti), jotta yhteydenottoon voidaan vastata. Yhteydenottolomakkeen kautta yhteyttä otettaessa kannattaa huomioida, että suojaamattomana lähetetyn yhteydenottolomakkeen tietoturva voi olla heikko, jolloin tiedon salassapitoa ja suojaamista ei voida täydellisesti varmistaa.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään henkilötietolain mukaisesti Riikka Lilja Photography:n asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen sekä yritystoiminnan ja sivuston kehittämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6 Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi

  • Osoite

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista

  • Yritysasiakkailta yrityksen nimi, Y-tunnus sekä yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

  • Tehdyt sopimukset, jotka sisältävät edellä mainitut asiakkaan tiedot.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja asiakastapaamisista.

8 Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja luovutetaan maksu- ja laskutustietojen osalta OP kevytyrittäjä -palveluun (Pivo Wallet Oy Y-tunnus 2241007-8), joka on sitoutunut noudattamaan GDRP-vaatimuksia. Lue lisää: https://op-kevytyrittaja.fi/rekisteriseloste

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Pixieset valokuvagalleria. Pixieset on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://pixieset.com/privacy/

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto pidetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain rekisterin ylläpitäjällä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

 

10 Oikeutesi

Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus ”tulla unohdetuksi” eli pyytää tietojen poistamista lähettämällä pyyntö kirjallisesti.  Pyyntö lähetetään kirjallisesti osoitteeseen riikka@riikkalilja.fi ja tarvittaessa rekisterin pitäjän on tarkistettava pyynnön lähettäjän henkilöllisyys. Rekisterinpitäjä vastaa tarkistusta pyytävälle henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli kuukauden kuluessa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä, ellei lainsäädäntö, kirjanpito tai mahdolliset tehdyt sopimukset estä tietojen poistamista.

11 Evästeet ja sosiaalinen media

Sivuston käytettävyyden parantamisen vuoksi sivustolla käytetään evästeitä. Evästeiden käytön voit estää oman selaimesi asetuksissa. Huomioithan, että ilman evästeitä sivusto ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla.

Yhteyttä voit ottaa myös Facebookin sekä Instagramin kautta. Tällaiset yritykset saattavat kerätä käyttäjistään tietoja, joiden käyttöön rekisterinpitäjä ei pysty vaikuttamaan.

 

Otahan rohkeasti yhteyttä, jos Sinulla on jotakin kysyttävää tietojesi käytöstä.

bottom of page